lørdag 20. februar 2010

Gjennomførte og foreløpig planlagte aktiviteter 2010

Nyksund 10.januar
AVLETTO MARKERTE 10 ÅR MED FINNER PÅ STØ
Lørdag 16. januar var det 10 år siden den første finnen kom til Stø. Siden har det vært 280 finner innom Stø og jobbet med lineegning, på fiskebruket og som fiskere. Avletto feiret dagen med foredrag, fotoutstilling. En ung, finsk lineegner, Oskar Ingelius bidro med egenkomponert musikk.

Etterpå ble det servert finsk mat. I alt 25 personer møtte i Nyksund denne kelden.

Stø 20 januar
AVLETTO OPPSTARTSMØTE
Ideen om foreningen ble til i løpet av høsten 2009. Vi så behovet for en uavhengig, multikulturell forening, uten kunstige grenser.
avletto styremøte/oppstartsmøte. Ideen i løpet av høsten 2009, vi trengte en uavhengig mulitkulturell forening, uten kunstige grenser. Skaperkraften er en sterk del av kystkulturen, kreative løsninger på hverdagslivets utfordringer.

Terskelen for å være med og bidra skal være lav og vi ønsker at du som blir med oss finner din plass og din måte til å bidra

Fra tidligere tider var 'Yttersida' bundet sammen via sjøveien. Stø- Nyksund- Vestbygda. Vi vil igjen knytte bånd mellom disse fiskeværene, de aktive og de som ikke vil dø.

Stø 20 feb.
NORDENS DAG, NORDENS FESTMIDDAG
Avlettos første arrangement på Stø. Utstilling, bilder fra de finske skoger, plansjer fra livet i skogen:sopp, sur, insekter og fugler. Foredrag om kvensk, et av nordens minoritetsspråk.

Det blir festbord med finsk, norsk og samisk mat. Etterpå spiller den bulgarske duoen Mirage musikk på ti ulike srpåk.

Husjord 9. mars
AVLETTO ÅRSMØTE
Husjord grendahus
Behandle Avlettos årsmelding, regnskap, innkomne forslag, vedta budsjett.
Vedta endelige vedtekter
Valg av styre: leder
styremedlemmer
kasserer

Nye medlemmer velkommen. Alle som har meldt seg inn i foreningen har stemmerett.

I den tradisjon vi ønsker å lskape, avslyttes årsmøte med foredrag, litt musikk og mat.

Stø juni- august
GALLERI EGNERBUA
Avletto organiserer tre gallerier i egnebuene for tre ulike kunstnere, norske og finske. Dette er også en salgsutstilling, åpen for alle.

Avletto jobber med å starte opp med guiding på Stø. Vi vil ta gjestene med til egnebuene og på den måten vise en del av kystkulturen som ikke er så kjent; autentiske fiskredskaper, kroker, stamper, «forsen» osv. Samtidig som de ser kunst og opplever kunst.

Stø juni- august
FISKEVÆRET STØ
Guiding avlettoguiding, Avletto, i samarbeid med Made in Stø og Arctic whale tours, vil ta ansvar av guiding i fiskeværet Stø. Tar gjestene med rundt i fiskeværet, egnerbuene, kaia, fiskehjellene m.m.

September: Klo
SOPPDAG
Første eller andre helg i sept (alt avhengig av soppforholdene) arrangerer vi soppdag. Vi samles til sopptur, spiser i marka, bli kjent med hvordan lage og konservere sopp. Lager sopputstilling. Info om sopp. Mat med sopp.

Langes/Husjord oktober
SAMEKULTURDAGER
Bli kjent med samekultur, språk og trad husflid. Kurs i joik og røyking av kjøtt.

Samisk mat
Nyksund, andre uke i november
LITTERATUR- OG FILMUKE
I forbindelse med den Nordiske biblioteksuke arrangerer Avletto litteratur- og filmuke i Nyksund. Vi er med i verdens størte høytlesningarrangement i regi av Pohiola Norden. Det blir kino Norden i Holmvik Brygge.

I tillegg vil vi ha to temadager; minoritetsspråk i Norden og skrivesmie.
Arrangementene vil foregå i Holmvik Brygge og Nyksund Brygge. I løpet av uka serveres det 7 ulike nordiske retter; Danmark, Sverige, Island, Grønnland, Færøyene, Åland og Kvenland er representert.


Nyksund, siste uke i november
VALKEAN AAMUN AIKA
Oskar Ingelius band presenterer egenprodusert verk i Nyksund Brygge med ord, toner og visuelle effekter.

Stø, 6.desember
FINSK NASJONALDAG
Festmiddag, foredrag, musikk og dans

-Merete

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar